Posilnění páru

Cvičení na posilnění páru

Toto cvičení bude mít tři fáze: Vyjádření sexuálních obav, sdílení sexuálních fantazií a sdílení vrcholných sexuálních zážitků.

Toto cvičení můžete dělat spolu nebo každý sám. Když ho děláte sami za sebe, pak si ho napište a pak spolu sdílejte.

Připravte si prostor, sedněte si naproti sobě, tentokrát bez hudby. Pozdravte se zdravicí a vřelým objetím.

Každá část bude trvat cca 15 minut.

Vyberte si nějakou sexuální obavu.

 1. Muž se zeptá ženy:

„Řekni mi, čeho se bojíš v sexualitě?“

Žena odpovídá. Má cca 5 minut. Nejprve řekne, čeho se bojí a pak vypráví příhodu, která se jí s tím spojuje. Partner sleduje hodinky. Díváte se spolu po celou dobu do očí.

Partner nic neopravuje, nevysvětluje, jen dává plnou přítomnost a naslouchá!!! Je maximálně důležité, abyste necítili, že jste udělali něco špatně.

Zhluboka dýchejte, naslouchejte, buďte pozorovatel. Dáváte léčivý prostor k uvolnění strachů a zábran.

Můžete znovu zopakovat větu: „Čeho se ještě v sexualitě obáváš?“ Po dobu 5-7 minut.

Na konci této fáze si zavřete oči a zhluboka dýchejte.

 1. Pak se partner zeptá:

„ Jsi ochotná překročit své obavy?“

Žena si zavře oči a uvolňuje se do představy a fantazie, kde jí nic nebrání, zhluboka dýchá a naplňuje se. Také se může stát, že to ještě není tak volné. A dovolí si přiznat, jak to má. I to je osvobozující a alespoň ví, že toto cvičení může několikrát zopakovat (i sama).

 1. Žena se zeptá muže:

Čeho se bojíš v sexualitě?

Hlídá pět až sedm minut. Naslouchá, nic nebere osobně a přijímá strachy a obavy muže. Nereaguje na to, co řekla před tím žena, ale mluví o svém vlastním vnímání a prožívání.

 1. Žena se zeptá partnera:

Jsi ochotný překročit své obavy? Muž si zavře oči a dovolí si pustit představy bez obav.

 1. Žena vyzve muže:

Popiš mi nějaký sexuální nebo erotický sen či fantazii.

Muž se ponoří do svého snu po dobu pěti minut. Čas hlídá partnerka. Partnerka nic nekomentuje, přijímá a naslouchá. Je to součást fantazie, není povinna tuto fantazii naplnit, ale v tento moment společně sdílíte.

Pokud partner mlčí, pak můžete s citem dávat otázky: „ Jakou fantazii si měl, když jsi byl mladší, nebo když si neměl dlouho ženu apod.“

 1. Žena řekne:

Děkuji, že jsi mi vyprávěl svůj sen.

 1. Muž požádá partnerku:

Vyprávěj mi prosím svůj sexuální sen, nebo fantazii.

Muž naslouchá, nekritizuje, hlídá pět minut. Pokud je ticho, s citem klade otázky.

 1. Muž řekne:

Děkuji ti, že jsi se mnou sdílela sexuální fantazie.

 1. Příprava na třetí fázi- sdílení vrcholného sexuálního zážitku

Uvolněte se, napijte se, obejměte. Vytřeste se, zaskákejte si, nebo si zapněte jednu písničku a vytřeste, co potřebujete. Nevěnujte tomu příliš času, ale uvolněte se.

 V další fázi budete popisovat svůj vrcholný zážitek. Nejde o to, kdo z koho je lepší. Ale o to, naučit se, vyprávět a sdílet, co milujete a co Vám dělá dobře. Vyprávějte o zážitku, který jste měli spolu. Nemusel se týkat sexuálního aktu! Může to být i nejlepší smyslný zážitek.

Sedněte si naproti sobě, vezměte se za ruce a na chviličku s hlubokým nádechem a výdechem zavřete oči. Pak je otevřete.

 1. Muž řekne:

„Vyprávěj mi o svém vrcholném zážitku.“

Žena začne vyprávět- co zažila, co prožívala, co vnímala. Co se jí nejvíc líbilo. Muž jí může s citem pomoc otázkami. Muž hlídá čas a po pěti minutách ukončí vyprávění.

 1. Žena řekne:

„Vyprávěj mi o svém vrcholném zážitku.“

Muž vypráví. Neporovnává se, nevytahuje se, jen vypráví.

Žena naslouchá a v momentě kdy nerozumí, tak se zeptá.

 1. Společně si poděkujte

Udělejte zdravici a obejměte se. Ujistěte se, že si dáte více času takovým způsobem, který vás uspokojuje.

Buďte k sobě shovívaví. Nereagujte kritikou, nikdy. Můžete si odpočinout, dát si čas na to, abyste vše vstřebali. Bavte se o tomto cvičení stylem, co vám přineslo, co jste si uvědomili, co byste vašemu vztahu rádi dali.

Pokud vás fantazie vzrušili a chcete pokračovat, pak je čas, abyste se uvolnili a vpluli do toho, co se Vám nabízí.

Ale měli byste chápat, pokud jeden z Vás je po takovém cvičení unavený. Můžete se dotýkat citlivých témat. Dovolte si nechat vše staré a omezující odejít a buďte k sobě laskaví.

Nic nedramatizujte. Jde o představy. Dovolte si být upřímní. A vše co by Vás nutilo dramatizovat a žárlit, převeďte do vzrušení. Není vedle Vás nikdo. Tato představa a vzrušení patří Vám.

Je osvobozující nechat kritiku a vážnost odplynout.

Přeji Vám hodně odvahy a vzrušení.