celostní fyzioterapie a energetické čtení

Pavla Skálová

ENERGETICKÁ OČISTA

Energetická očista- pro jednotlivce.

Každý si neseme vzpomínky myšlenky, které nás omezují a tíží.

Postavte si před sebe svíčku a dovolte si představovat, že všechny myšlenky a energie, které nepotřebujete, odevzdáváte ohni. Oheň vaše myšlenky přeměňuje na lásku.

Vzpomeňte si na své minulé vztahy a dovolte myšlenkám a energiím, které Vás s minulostí svazují, aby také odešli do ohně. Udělejte hluboký nádech a výdech. Vše staré odchází.

Uvědomte si, jaké nefunkční vazby máte ve své rodině a dovolte ohni v představě, aby pročistil tato spojení.

Nechte si po celou dobu zavřené oči a vyprázdněte své myšlenky, vzpomínky a vazby. Dovolte si představit, jak se nefunkční vazby očišťují a proměňují.

Na závěr si uvědomte, jestli se vaše pocity změnily. PODĚKUJTE TOMUTO PROCESU. Udělejte hluboký nádech a výdech, otevřete oči.

Energetická očista ve dvou

Postavte se proti sobě. Pusťte si dynamickou hudbu. Pokrčte si kolena, dívejte se na sebe. Třeste celým tělem. Dovolte všem negativním myšlenkám a vzpomínkám aby přišli. Dovolte přijít i projekcím. To znamená, že si představíte před sebou rodiče, sourozence, učitele…to co vás zrovna bude napadat.

Třesením odevzdávejte všechny negativní vzpomínky zemi, která to přetaví na lásku. Osvoboďte se bez souzení sebe od myšlenek a postojů, které nepotřebujete.

Dělejte to 10-20 minut. Na závěr si na několik minut zavřete oči a vnímejte, jaká to je úleva, když odevzdáváte projekce a předsudky, vzpomínky, se kterými stejně nemůžete nic udělat.

Otevřete si oči a vnímejte toho druhého bez všech těch myšlenkových nánosů.

Je důležité se třást a dýchat, aby se vzpomínky dostali i z těla.

Toto cvičení si můžete dělat i sami. A plynule z tohoto cvičení přejít do cvičení, která vás oslovili a chtěli byste si je zopakovat.